Media informatiemijnbuurtje.nl is een Social Enterprise die gelooft in de kracht van communities. Waar mensen elkaar kennen, samenwerken en elkaars kwaliteiten benutten, als dé sleutel tot een betere wereld. 

Wij werken aan meer buurten waar iedereen naar vermogen bijdraagt en elkaar en alles in de buurt vindt, voor een goed leven in de eigen buurt. Dit doen we sinds 2011 in meer dan 75 gemeenten. Onze wetenschappelijk bewezen aanpak en modern online platform zorgt voor 60% meer ontmoetingen en contacten.

Grote maatschappelijke en sociale uitdagingen voor gemeenten en inwoners
Eenzaamheid, armoede, individualisering en vergrijzing leiden tot minder leefbaarheid bij inwoners en groeiende zorgvraag bij gemeenten. De Oekraïne crisis, energietransitie en de enorme prijsinflatie zorgen voor nieuwe uitdagingen. 

Beter samenwerking en communicatie is de sleutel
Alleen door beter te benutten wat er al is, betere communicatie en samenwerking met en tussen inwoners en organisaties los je dit op. Hiervoor is een moderne informatievoorziening nodig. Niet via talloze versnipperde websites en apps, maar één online plek waar iedereen elkaar vindt en geïnspireerd samenwerkt aan gemeenschappelijke doelen. 

Alle informatie handig op één plek. Flexibel door bouwstenen.
De afgelopen jaren ontwikkelden wij samen met honderden professionals, inwoners en gemeenten ons online platform. Het is met moderne hulpmiddelen gebouwd en voldoet aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van continuïteit, veiligheid en toegankelijkheid. 

Het achterliggende doel: betrokken buurten waar inwoners elkaar kennen, elkaar makkelijk kunnen vinden en samen activiteiten ondernemen. In de markt zien wij steeds méér websites en apps terwijl de behoefte van inwoners en professionals juist is om op één plek en via één toegang informatie te vinden. Ons modulaire platform biedt alle informatie handig op één plek. Met één account en werkwijze vinden inwoners en organisaties elkaar en alles in de buurt. Onze buurtverbindersaanpak, training en advies zorgen bovendien voor echte betrokkenheid, groei en borging. 

Ontdekken, inspireren en relatievorming.
De belangrijkste functies van het platform zijn ontdekken, inspireren en relatievorming. Als ontdekkingsinstrument ontsluit je alles uit de buurt: mensen, talenten, kennis, relaties, initiatieven, activiteiten, diensten, verhalen, ideeën, vragen en aanbod. Zo kun je elkaar en alle voorzieningen beter vinden en elkaars kwaliteiten benutten. Je raakt geïnspireerd door wat andere mensen doen om zelf ook aan de slag te gaan. Als relatie instrument ontstaan via verhalen nieuwe ontmoetingen en ideeën, gestimuleerd door het team buurtverbinders. Een sociale kaart? Burgerparticipatie? Buurtplatform? Samenwerkingsportal voor professionals? Door de modulaire aanpak met bouwstenen groeien we met je mee.

Betrokken actieve inwoners belangrijk voor succes
In onze aanpak zijn betrokken en actieve inwoners cruciaal: mensen die hun buurt belangrijk vinden en daarvoor iets willen betekenen. Mensen die samenwerken en alle mooie dingen in hun buurt zichtbaar maken, een verbindende rol hebben en die zich richten op een sterkere gemeenschap: buurtverbinders. Zij beheren het platform en zorgen ervoor dat iedereen het gaat gebruiken. Wij trainen en coachen hen in het bereiken van deze doelen. Onze wetenschappelijk gevalideerde buurtverbindersaanpak zorgt voor betrokkenheid, groei en borging. Zo versterk je netwerken, ontstaat meer verbinding en werk je gestructureerd aan de oplossing van vraagstukken.

Bekijk deze platformen ter inspiratie: www.fijnjetezien.nl , www.kijkindekernen.nl, www.nijmegen-oost.nl, www.allemaal-wielewaal.nl, www.samensintanthonis.nl 

Belangrijke mijlpalen
In 2021 ontving mijnbuurtje.nl van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima het groeicertificaat van het Oranje Fonds Groeiprogramma! We doorliepen succesvol een intensief 3-jarig leerprogramma waarin onze onderneming is gegroeid in schaalgrootte, professionaliteit en maatschappelijke impact.

In 2019 valideerde de Erasmus Universiteit onze aanpak en bewees dat deze aantoonbaar succesvol leidt tot 60% meer ontmoetingen. Bekijk persbericht.

In 2018 selecteerde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onze aanpak voor een landelijk programma ter bestrijding van armoede.