Algemene voorwaarden


Wij vinden een goede samenwerking net zo belangrijk als jij. Jij zit vast niet op onleesbare algemene oorwaarden te wachten en wij houden ook niet van kleine lettertjes. Hierbij daarom onze basisafspraken waaraan je ons kunt houden, tenzij we samen andere afspraken hebben gemaakt.

 1. We spreken van een klantrelatie op het moment dat je ons hebt gevraagd een opdracht voor jou te doen.
 2. Een opdracht kan aan ons gegeven worden via welk communicatiekanaal dan ook. We bevestigen de opdracht wel altijd schriftelijk (per mail of per schriftelijke post), zodat we allebei weten waar we aan toe zijn.
 3. Wij spreken af dat we ons werk goed doen. Als het nodig is om dat werk goed te doen, huren we eventueel iemand in. Het besluit om iemand in te huren, nemen wij zelf. Natuurlijk brengen we je er wel van op de hoogte.
 4. Alle voorstellen die we doen zijn 14 dagen geldig. Laat het weten als je meer tijd nodig hebt om te beslissen. Je ontvangt dan van ons een nieuw voorstel.
 5. Alle prijzen die we noemen zijn exclusief btw, reis- en eventuele verblijfskosten.
 6. Wij kijken onze presentaties, folders en website altijd goed na. Toch kan er een keer een fout insluipen. Als dat gebeurt, mag je ons daar niet aan houden. We vinden het natuurlijk wel fijn als je ons erop wijst!
 7. De prijs die we aan je vragen staat in het voorstel wat we je doen. Daar mag je ons altijd aan houden, behalve als je redelijkerwijs kunt verwachten dat we daar iets hebben neergezet wat onmogelijk kan kloppen.
 8. Wij leveren onze producten en diensten volgens afspraak. Daarom verwachten we dat jij je ook aan de afspraken houdt. Over onze betaling maken we samen een afspraak. Wij vragen in veel gevallen een vooruitbetaling voor het leveren van een product of dienst. Als de aanbetaling op onze rekening staat, gaan wij voor je aan de slag. Houd je je niet aan de betalingstermijn, dan volgen wij de hiervoor geldende wettelijke regels.
 9. Mocht een opdracht waar we in overleg al uren aan besteed hebben, niet doorgaan of tussentijds beëindigd worden, dan sturen we een rekening voor de gemaakte kosten tot aan het moment van beëindiging van deze opdracht.
 10. Als je graag wilt dat wij op locatie komen werken, dan verwachten wij dat je ervoor zorgt dat alle benodigde faciliteiten aanwezig zijn en goed werken. Bij het geven van trainingen betekent dat ook dat je zorgt voor ruimte, goed internet, laptops met internet voor de deelnemers, lunch, een beamer en een flip-over met stiften.
 11. Als tijdens de opdracht blijkt dat afspraken aangepast moeten worden, proberen we dat eerst in overleg met jou op te lossen. We bevestigen de nieuwe afspraken altijd per mail aan je.
 12. Alle informatie die we jou geven, valt onder ons intellectueel eigendomsrecht. Je mag daarom onze documenten, voorstellen, presentaties en inloggevens niet delen zonder dat eerst met ons te overleggen. Pas als wij toestemming geven, mag je zaken delen. Wij bezitten de intellectuele eigendomsrechten van het mijnbuurtje communicatieplatform.
 13. Wij gaan ervan uit dat wij een prima klantrelatie hebben en goede producten. Mocht er iets mis gaan, laat het ons dan even weten. Klachten lossen we graag samen met jou op. Nog liever voorkomen we ze, dus mocht er iets zijn wat je niet bevalt of waarvan jij denkt dat het niet onder onze afspraken valt, neem dan even contact op. Wij hebben graag klanten die blij met ons zijn! Mochten we er onverhoopt niet samen uitkomen, dan proberen we de klacht eerst op te lossen met behulp van mediation conform het NMI Mediation Reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam.
 14. Mocht je toch besluiten om met ons communicatieplatform te stoppen, dan kan dat vanaf het eerste jaar na afloop van de oorspronkelijke contractperiode, per kalenderjaar, uiterlijk één maand voor afloop van dat kalenderjaar, tenzij we hier samen andere afspraken over gemaakt hebben. De opzegtermijn bedraagt twaalf maanden. Daarna verwijderen we de opgebouwde gegevens uit onze systemen.
 15. Mochten wij willen stoppen met het aanbod van onze diensten, dan gebruiken we daar dezelfde afspraak voor als genoemd onder punt 15. Wij hanteren dan een opzegtermijn van 24 maanden. 
 16. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de producten die we je leveren en tot een maximum van €5.000,- per gesloten overeenkomst. Wij proberen een zo goed mogelijk product te leveren. Als die producten verkeerd gebruikt worden, kunnen wij daar niets aan doen. Daarom wijzen we alle verantwoordelijkheid daarvoor af. We wijzen ook de verantwoordelijkheid af voor schade, verlies en diefstal van aan ons verstrekte informatie en goederen en het opzettelijk saboteren van onze producten.
 17. Ons communicatieplatform leveren wij als middel aan gebruikers om samen de eigen buurt nog leuker te maken. Wij hebben geen invloed op de content en zijn dus ook niet verantwoordelijk voor de content die op dit platform is gepubliceerd.
 18. Wij proberen ons communicatieplatform 24×7 uur beschikbaar te houden voor de gebruikers. In die uitzonderlijke gevallen dat platform niet beschikbaar is, zijn wij niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade.
 19. De adviezen die wij geven horen bij onze inspanningsverplichtingen. Dat wil zeggen dat als jij de adviezen verkeerd interpreteert of als ze niet het gewenste resultaat opleveren, wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade of het niet behalen van resultaten.
 20. Wij vinden beveiliging van het communicatieplatform en opgeslagen gegevens erg belangrijk. Daarom doen we ook ons best om alle gegevens zo goed en veilig mogelijk op te slaan en alle gebruikelijke veiligheidsmaatregelen te nemen. Mocht het onverhoopt voorkomen dat er toch een keer een virus toeslaat op onze producten of gegevens, dan zijn wij daar niet verantwoordelijk voor.
 21. Wij verkopen je gegevens nooit aan anderen. Wel gebruiken we de gegevens om onze producten steeds verder te verbeteren en voor statistische analyses waarbij de jouw anonimiteit als individuele gebruiker altijd geborgd is. We geven je natuurlijk wel zelf toegang tot deze informatie.
 22. Alle informatie die je op het communicatieplatform zet is voor iedereen openbaar. Wil je dit niet, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het als ‘besloten’ of ‘niet zichtbaar’ aangeven van je berichten of profiel. Meer spelregels voor het gebruik vind je op het communicatieplatform.

versie 1.7