Veelgestelde vragen


Wat is mijnbuurtje.nl?
mijnbuurtje.nl is een online platform dat werkt aan het creëren van verbonden buurten waar mensen elkaar kunnen vinden en de rijkdom van hun buurt kunnen ontdekken. Het biedt één toegangspunt voor alles wat er in de buurt gebeurt en brengt inwoners samen om samen te werken aan een goed leven in hun eigen buurt.

Hoe werkt mijnbuurtje.nl?
Het platform werkt samen met buurtverbinders, die een essentieel onderdeel zijn van de aanpak. Buurtverbinders zijn inwoners die zich inzetten om alle positieve aspecten van de buurt zichtbaar te maken en ontmoetingen tussen mensen te stimuleren. Na een leuke training leren ze hoe ze het online buurtplatform kunnen gebruiken om de gemeenschap te verbinden en activiteiten en talenten in de buurt te delen.

Wat is de visie achter mijnbuurtje.nl? 
mijnbuurtje.nl ziet de buurt als een plek vol overvloed aan talenten, kennis, vaardigheden, en ideeën. Door deze overvloed zichtbaar te maken en meer relaties tussen buurtbewoners te bevorderen, ontstaan er veel mogelijkheden voor een betere buurt.

Wat zijn de voordelen van het platform voor inwoners?
Het online buurtplatform van mijnbuurtje.nl is gebruiksvriendelijk en maakt het gemakkelijk om informatie en activiteiten te delen. Inwoners kunnen voorzieningen ontdekken, zoals verenigingen en organisaties, evenals de activiteiten die ze organiseren. Daarnaast kunnen ze andere inwoners met hun talenten, hulp of spullen vinden en leuke verhalen lezen over mensen en gebeurtenissen in de buurt. Met een eigen account kunnen gebruikers ook hun ideeën delen en meepraten over verbeteringen in de buurt.

Wat zijn de resultaten van mijnbuurtje.nl?
Uit wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door de Erasmus Universiteit in 25 gemeenten blijkt dat mijnbuurtje.nl heeft geleid tot maar liefst 60% meer ontmoetingen in de buurt. Dit toont aan dat het platform daadwerkelijk bijdraagt aan het creëren van een meer verbonden en betrokken gemeenschap.

Is het platform beschikbaar in heel Nederland?
Ja, mijnbuurtje.nl begon in 2012 in de eigen wijk van de oprichters maar is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie dat met 10 collega's werkt voor ongeveer 100 gemeenten in het hele land. Het platform is beschikbaar voor diverse buurten en gemeenschappen in Nederland.

Hoe blijft mijnbuurtje.nl actief in de buurt?
Het succes van mijnbuurtje.nl wordt mogelijk gemaakt door de buurtverbinders die actief zijn op het platform. Deze buurtverbinders spelen een cruciale rol bij het zichtbaar maken van de mogelijkheden in de buurt en het stimuleren van de betrokkenheid van buurtbewoners. Na de training blijft mijnbuurtje.nl hen ondersteunen bij hun inzet.

Hoe kan ik deelnemen aan mijnbuurtje.nl?
Als je je buurt belangrijk vindt en iets wilt doen om bij te dragen aan een meer verbonden en actieve gemeenschap, kun je deelnemen aan mijnbuurtje.nl. Zoek een paar andere buurtgenoten die met je mee willen doen en vul het aanmeldformulier in. We maken dan een afspraak. Hierin bespreken we de aanpak en de financiering door je gemeente. We gaan je daar natuurlijk bij helpen!

Wat houdt de buurtverbinderstraining in?
De buurtverbinderstraining bij mijnbuurtje.nl is een leerzaam programma waarin je als buurtverbinder leert hoe je alle positieve aspecten van de buurt zichtbaar maakt, mensen stimuleert om actief deel te nemen, en relaties en verbindingen bevordert. De training staat in het teken van het werken met het online platform van mijnbuurtje.nl en het bevorderen van communicatie en interactie in de buurt.

Wat zijn de onderwerpen van de training?
De training omvat verschillende onderdelen, waaronder online community management. Hier leer je hoe je een online community beheert en modereert, omgaat met conflicten, gedrag monitort en respectvolle communicatie bevordert. Ook contentcreatie is een belangrijk aspect waarbij je leert hoe je aantrekkelijke en relevante inhoud creëert, gericht op de interesses van de buurtbewoners, en hoe je deze via verschillende online kanalen deelt. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan social media en hoe dit ingezet kan worden om verbinding te maken tussen buurtbewoners en evenementen en initiatieven te promoten. Privacy en veiligheid zijn eveneens belangrijke thema's, waarbij je leert hoe je veilige online communicatie bevordert. Teambuilding wordt ook behandeld om ervoor te zorgen dat het team leuk en effectief samenwerkt.

Hoe lang duurt de buurtverbinderstraining?
De buurtverbinderstraining bestaat uit zes dagdelen, waarvan één hele dag altijd 'live' plaatsvindt. De training biedt een mix van praktische spel- en werkvormen om de buurtverbinders beter te leren kennen en hen effectief op te leiden om als buurtverbinder aan de slag te gaan.

Wat zijn de voordelen van de training?
De buurtverbinderstraining is ontworpen om buurtverbinders voor te bereiden op hun rol als positieve kracht in de gemeenschap. Het stelt buurtverbinders in staat om hun buurt op een effectieve en leuke manier te ondersteunen, mensen met elkaar te verbinden en een gevoel van gemeenschap te creëren. Door de training leer je vaardigheden zoals doorvragen om boeiende gesprekken te voeren en te werken aan een mooie community.

Wat zeggen deelnemers over de training?
Deelnemers aan de buurtverbinderstraining zijn zeer positief. Ze waarderen de prettige en positieve sfeer binnen de groep en de mogelijkheid om elkaar en zichzelf beter te leren kennen. De training wordt als zeer leerzaam ervaren, waarbij de trainer inzet op het stimuleren van zelfredzaamheid van de buurtverbinders.

Is de training alleen voor nieuwe buurtverbinders?
Nee, ook groepen buurtverbinders die al langer actief zijn of waar nieuwe mensen zijn bijgekomen, kunnen een opfristraining krijgen. Deze opfristraining zorgt ervoor dat buurtverbinders hun vaardigheden kunnen blijven ontwikkelen en effectief blijven werken aan een verbonden en fijne buurt.

Wat voor taken kunnen buurtverbinders uitvoeren?
Buurtverbinders kunnen diverse taken uitvoeren die bijdragen aan een verbonden buurt. Dit kan variëren van het delen van informatie en activiteiten via het online platform, tot het leggen van offline contacten in de buurt. Ze kunnen helpen bij het organiseren van evenementen, het schrijven van verhalen, het maken van foto's, en nog veel meer. Belangrijk is dat buurtverbinders op hun eigen manier kunnen bijdragen op basis van hun interesses en beschikbare tijd.

Hoe vindt mijnbuurtje.nl geschikte buurtverbinders?
mijnbuurtje.nl zoekt naar mensen die iets willen betekenen voor hun buurt en die ideeën hebben over hoe ze kunnen bijdragen aan een nog meer verbonden gemeenschap. Hiertoe organiseren we leuke en gezellige bijeenkomsten waar we mensen vertellen over het doel van het platform en het verschil dat ze kunnen maken. We vragen of mensen zich herkennen in de behoefte aan overzicht en een centrale plek waar alle buurtinformatie zichtbaar is.

Hoe motiveert mijnbuurtje.nl mensen om bij te dragen aan een verbonden buurt?
Mensen worden gestimuleerd om op hun eigen manier bij te dragen aan de buurt in een goede sfeer. Ze krijgen de vrijheid om zelf te kiezen welke taken ze willen uitvoeren en op welke momenten. Door deze vrijheid voelen mensen zich meer gemotiveerd om actief bij te dragen. De term 'buurtverbinder' wordt pas later gebruikt, omdat dit soms als een grote taak kan klinken. In werkelijkheid kan iedereen op een manier bijdragen die bij hem/haar past, of dit nu dagelijks is, eens per maand, met tekst, foto's of door offline contacten te leggen.

Waarom worden mensen buurtverbinder? 
Dit zijn de meest voorkomende motieven:

 1. Sociale betrokkenheid en behoefte aan nieuwe contacten. Sommige mensen worden buurtverbinder omdat ze graag betrokken willen zijn bij hun buurt en nieuwe contacten willen leggen. Ze willen actief bijdragen aan een gemeenschap waarin mensen elkaar vinden en samenwerken.

 2. Betekenisvolle dingen doen en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
  Voor anderen is het worden van buurtverbinder een manier om betekenisvol werk te doen en zich maatschappelijk verantwoordelijk te voelen. Ze willen een positieve bijdrage leveren aan de buurt en ervoor zorgen dat mensen elkaar blijven vinden op een vernieuwende manier.

 3. Persoonlijke ontwikkeling en uitdaging.
  Sommige mensen zien het worden van buurtverbinder als een kans om zichzelf verder te ontwikkelen en uitdagend vrijwilligerswerk te doen. Ze willen nieuwe dingen ontdekken en hun vaardigheden benutten, zoals werken met digitale media en real-life interactie combineren.

 4. Genieten van verbinding met anderen en de buurt.
  Er zijn buurtverbinders die het verbinden met mensen en de buurt op elke leeftijd als iets moois ervaren. Ze zien in dat samenwerking en samen genieten de buurt nog meer laten glanzen. Het sociale aspect van het werk als buurtverbinder spreekt hen aan.

 5. Bijdragen vanuit professionele ervaring en interesses.
  Sommige buurtverbinders brengen hun professionele ervaring en interesses mee naar hun rol als buurtverbinder. Ze hebben vaardigheden zoals fotografie, communicatie, of organisatie die ze graag willen inzetten voor het platform en de buurt.

 6. Voldoening en geluk in het helpen van anderen.
  Voor anderen is het helpen van anderen een bron van voldoening en geluk. Het gevoel dat ze iets kunnen betekenen voor hun medemens en de buurt geeft hen een positief gevoel.

Het worden van buurtverbinder is dus een combinatie van sociale, persoonlijke en maatschappelijke drijfveren, waarbij mensen op hun eigen manier een waardevolle bijdrage willen leveren aan hun buurt en gemeenschap.

Wat is de rol van mijnbuurtje.nl ten opzichte van buurtverbinders?
Mijnbuurtje.nl streeft ernaar buurtverbinders op elke mogelijke manier te motiveren en te ondersteunen. Ze hebben een toegewijde communitymanager die niet alleen helpt bij het opzetten van nieuwe platforms, maar ook zorgt voor informatieverstrekking en het beantwoorden van vragen bij bestaande platforms.

Hoe worden buurtverbinders ondersteund in hun rol?
Buurtverbinders krijgen de nodige training en begeleiding van mijnbuurtje.nl om uit te blinken in hun werk. Ze worden uitgerust met de juiste vaardigheden en kennis, wat hen effectiever en meer gemotiveerd maakt. Het belangrijkste is dat ze plezier hebben in wat ze doen.

Op welke manier vergroot mijnbuurtje.nl de betrokkenheid van buurtverbinders?
Buurtverbinders worden actief betrokken bij de doorontwikkeling van het online platform. Ze nemen deel aan experimenten en hun feedback wordt geïntegreerd in definitieve versies, waardoor ze zich meer betrokken voelen bij het platform. Een voorbeeld hiervan is de vernieuwde voorpagina, die tot stand kwam dankzij de input van een groep buurtverbinders.

Hoe worden buurtverbinders geïnspireerd en gemotiveerd? Mijnbuurtje.nl heeft een eigen online buurtverbinderscommunity waar nieuwtjes en waardevolle tips worden uitgewisseld. Daarnaast worden buurtverbinders elke zes maanden persoonlijk samengebracht voor bijeenkomsten waar ervaringen worden gedeeld en vragen worden beantwoord. Deze bruisende buurtverbindersdagen bieden workshops, updates en inspirerende gastsprekers. .

Wat kost mijnbuurtje.nl? Wat is de investering?
De investering bestaat uit twee onderdelen: de implementatiekosten en de onderhoudskosten. De implementatiekosten bestaan uit advies en begeleiding bij draagvlak/energie creëren bij belangrijke stakeholders, het trainen van de buurtverbinders en het inrichten van de modules die je nodig hebt. De onderhoudskosten zijn voor het ondersteunen van het buurtverbindersteam en het onderhoud van de door jou gekozen modules. De kosten worden bepaald door de modules die je kiest. Daarom is het lastig een bedrag te noemen, neem contact met ons op voor een indicatie.

Is mijnbuurtje.nl afhankelijk van de grote inzet van vrijwilligers?
Mijnbuurtje.nl is afhankelijk van de vrijwillige bijdragen van buurtbewoners die zelf graag willen bijdragen aan hun gemeenschap. Dit doen ze omdat ze hun buurt belangrijk vinden en daarvoor iets willen betekenen.

Hoe garandeert mijnbuurtje.nl de financiële duurzaamheid van het platform?
De exploitatiekosten van het platform worden gefinancierd door de gemeente ("voorliggende voorziening"). We zijn transparant over onze financiering en werken hard om de financiële duurzaamheid van het platform te waarborgen.

Verwacht mijnbuurtje.nl dat alle buurtbewoners even betrokken zijn bij de gemeenschap?
We begrijpen dat iedereen verschillende verantwoordelijkheden en tijdsbestedingen heeft. Daarom is onze aanpak en platform flexibel en kun je als buurtbewoner meedoen op een manier dat voor jou comfortabel is.

Hoe beschermt mijnbuurtje.nl de privacy en veiligheid van gebruikers?
We hebben strikte maatregelen geïmplementeerd om de persoonlijke gegevens van onze gebruikers te beschermen. We delen nooit informatie zonder uitdrukkelijke toestemming en we zorgen voor beveiligingsupdates en controles om de veiligheid van onze gebruikers te garanderen.

Promoot mijnbuurtje.nl afhankelijkheid van digitale communicatie ten koste van persoonlijke connecties?
We geloven dat digitale en persoonlijke communicatie naast elkaar kunnen bestaan en elkaar kunnen versterken. Ons platform is bedoeld om buurtbewoners te helpen elkaar te vinden en te verbinden, zowel online als offline.

Hoe realistisch is het om te denken dat een online buurtplatform complexe sociale structuren in buurten kan omvatten en problemen kan oplossen?
Mijnbuurtje.nl is geen toverstaf die alle problemen in buurten kan oplossen. Wij erkennen de complexiteit van buurten en onze aanpak en platform zijn ontworpen om een gereedschap te zijn dat bewoners, organisaties en overheden kunnen gebruiken om samen te werken, te communiceren en elkaar te ondersteunen.

Hoe gaat mijnbuurtje.nl de uitdagingen als eenzaamheid, armoede, versnippering van informatie, klimaatproblemen, vergrijzing en personeelstekort in de zorg aanpakken?
Mijnbuurtje.nl biedt een plek waar mensen samen kunnen komen om ideeën te delen, problemen te identificeren en oplossingen te vinden. We geloven dat de verbetering van de communicatie en samenwerking in buurten kan leiden tot effectievere, lokaal gerichte oplossingen.

Hoe inclusief is mijnbuurtje.nl? Bereikt het platform alle buurtbewoners, ongeacht leeftijd, sociaaleconomische achtergrond of digitale vaardigheden?
We streven ernaar mijnbuurtje.nl zo inclusief mogelijk te maken. We proberen rekening te houden met mensen van alle leeftijden en achtergronden. We weten echter dat niet iedereen even comfortabel is met digitale platforms, daarom zijn we voortdurend bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van het platform (zoals bijvoorbeeld een voorleesfunctie) en stimuleren we ook offline activiteiten en connecties.

Wat is de unieke waardepropositie van mijnbuurtje.nl? Is er bewijs van de impact van mijnbuurtje.nl?
Mijnbuurtje.nl brengt alle buurtinformatie, -diensten, -activiteiten en -mensen samen op één plek waarbij inwoners zélf als buurtverbinder de hoofdrol spelen om ook offline contact in het 'echte leven' te bieden. Daarnaast is onze aanpak wetenschappelijk gevalideerd door de Erasmus universiteit en zorgt het aantoonbaar voor meer ontmoetingen en contact.

Is mijnbuurtje.nl niet een utopie? Of biedt het echte oplossingen voor de complexe uitdagingen waar buurten mee te maken hebben?
Hoewel we een optimistisch beeld hebben van wat buurten kunnen bereiken, begrijpen we dat de realiteit complex is. Mijnbuurtje.nl is een hulpmiddel, een middel om mensen te helpen hun buurt beter te maken. We meten de impact van ons platform en leren voortdurend om de effectiviteit te verbeteren.

Is mijnbuurtje.nl niet een te oppervlakkige oplossing voor complexe buurtproblemen?
Het klopt dat Mijnbuurtje.nl op zichzelf geen diepgaande oplossingen biedt voor specifieke, complexe buurtproblemen. Maar ons doel is om een platform te bieden waar mensen, organisaties en instanties samen kunnen komen om deze complexe problemen aan te pakken.

Vervangt mijnbuurtje.nl niet gewoon echte menselijke verbinding?
Mijnbuurtje.nl is bedoeld als aanvulling op, niet als vervanging van, persoonlijke interacties. We moedigen mensen aan om het platform te gebruiken als een hulpmiddel om verbindingen te leggen, niet als een vervanging van face-to-face contact.

Wat is het verschil tussen mijnbuurtje.nl en Nextdoor?
Het verschil is dat Nextdoor wereldwijd adverteerders bedient, terwijl mijnbuurtje.nl zich richt op betrokken buurten in Nederland met gemeentelijke ondersteuning.Nextdoor is een app van een Amerikaans bedrijf met een beurswaarde van meer dan 1 miljard dollar. Het doel van Nextdoor is geld verdienen aan adverteerders en waarde creëren voor aandeelhouders op een wereldwijde schaal. Het doel van mijnbuurtje.nl daarentegen is meer betrokken buurten in Nederland. Verder zet mijnbuurtje.nl intensief in op draagvlak bij inwoners/organisaties alsook op werving en training van buurtverbinders voordat ze starten met de digitale oplossing. Daarnaast zorgt mijnbuurtje.nl voor intensieve begeleiding en advies bij gemeenten bij de ingebruikname van het platform in de gemeenschap.

Wat is het verschil tussen mijnbuurtje.nl en andere online buurtplatformen?
Er zijn veel applicaties voor een digitaal buurtnetwerk. Het verschil met de mijnbuurtje aanpak is dat mijnbuurtje.nl intensief inzet op draagvlak bij inwoners/organisaties, alsook op werving en training van buurtverbinders voordat ze starten met de digitale oplossing. Daarnaast zorgt mijnbuurtje.nl voor intensieve begeleiding en advies bij gemeenten bij de ingebruikname van het platform in de gemeenschap.

Wat inspireerde oprichter Eric Hendriks tot de oprichting van mijnbuurtje.nl?
Op zijn 31e, na een scheiding, kwam hij in Nijmegen-Oost terecht. Hij verwerkte grote veranderingen en eenzaamheid terwijl hij als co-ouder zich aan een nieuwe omgeving aanpaste. Een toevallig bezoek aan een wijkcentrum waar de lokale wijkkrant een redacteur zocht, veranderde alles. Het herontdekken van zijn liefde voor schrijven en delen van verhalen hielp Eric niet alleen connecties in de buurt op te bouwen, maar creëerde ook een thuisgevoel. Deze ervaring, samen met zijn coaching en ICT vaardigheden plantte het zaadje voor mijnbuurtje.nl, dat hij samen met Hanneke van Stokkom en Imme Monshouwer in 2013 opricht. In opdracht van de gemeente Nijmegen, woningcorporaties, welzijnsorganisatie, GGD en zorginstellingen beginnen ze in hun eigen woonplaats Nijmegen met het opleiden van inwoners en professionals tot buurtverbinder die met hun eigen online platform alle mooie dingen in de nijmeegse wijken zichtbaar maken. Na de implementatie in Nijmegen nam Imme in 2015 afscheid om andere dingen te doen.